Kapitel 2

 Det her er fra en tid hvor jeg var ca. 12 år

jeg kom meget på en gård det var hos Jens Jensen, der kunde jeg få lov til at køre på traktor, det var godt nok kun en grå Ferguson og så måtte vi drenge lege i laden.

Og andet jeg husker fra den tid var at jeg var på Juleferie i Nors hos Ellen og Åge som var min mors søster og min fars bror (og så er min kone Birthe født i Nors)

Men tiden kom hvor jeg skulle ud at tjene på en gård og det blev I Manne som er den næste by vest på, der var en far på 75 år og en datter på 52 og en søn på 50 år, som aldrig var blevet gift, og så en ung pige i huset, pigen delte værelse med datteren og jeg skulle dele med sønnen, og jeg blev fæstet for et halvt år til den fyrstelige løn af 600 kr. da det halve år var gået så skulle jeg finde en ny plads og det blev på gården over for hos Evald Knudsen for der var traktoren større, hans var en Volvo BM og så var lønnen 800 kr. han var også ungkarl men så kom der en husbestyrerinde så var det snart slut med ungkarle tilværelsen.

I den periode flyttede mine forældre til Ballerup på Sjælland, min far fik arbejde på Ballerup teglværk så da min fæste tid var ovre flyttede jeg også til Ballerup, eller sagt på en anden måde, jeg kom på en gård i Ganløse som hørte til Teglværket men jeg var der ikke mere end 3 måneder jeg kunne ikke med Bestyreren, men ejeren af Teglværket ejede også en gård i Gerlev der var jeg så de sidste 3 måneder.  

  

                                                             

 

Her er luftfoto af Ballerup Teglværk 1954

 

Mine forældre var flyttet til Bydammen i Ballerup, et lille hus som lå lige ud til dammen, så da jeg var færdig med min fæste tid som bonde, flyttede jeg hjem, og fik arbejde på en fabrik i Herlev som hed Dameta, de lavede butiksinventar og trykkogere, derefter var jeg hos Sino i Glostrup hvor jeg lavede bagagebærere til cykler og sengebunde.
Jeg begyndte også at få venner i Ballerup, det var jo svært i starten når ens sprog var Vendelbomål og så lige pludselig skulle tale som dem, men det blev da lært, dengang var togstationens ventesal samlingssted, og vi blev da også smidt ud mange gange, dem jeg husker bedst var Flemming, Gerner, Ole, og Gert,vi begyndte at komme på Måløv kro om lørdagen til bal, og var der ikke bal der, så var der jo Fiskebæk i Farum eller Skovlyst i Hareskoven, der var ikke en lørdag uden der var gang i et eller andet og det foregik på den måde, at der som regel blev købt 5 øl til hver, så drak vi dem og så tog vi bussen til Måløv og så var øllet begyndt at virke, dengang kostede en stærk øl kun 75 øre så det kostede under en femmer at få en brandert på.


Det var jo også den gang vi kørte på knallert ind til Enghave plads for at lave ballade.

Men tiden gik og jeg blev snart 18 år og skulle til at have kørekort, Gerners far var kørelærer så ham kørte jeg hos. Jeg var klar til at gå til køreprøve da jeg blev 18 år og jeg fik kort til MC og sidevogn og bil samtidig. En sjov episode var at den motorsagkyndige var sanger og skulle ind i radiohuset, så han satte sig ind og beskeden var radiohuset, da vi kom frem sagde han det var godt vi nåede det og så fik jeg min midlertidige køreseddel.

Min første MC var en Adler 250 cc 1954 købt hos Kaj Thunø i Ballerup men den holdt ikke så længe krumtappen på den var skruet sammen og en svaghed var at den raslede fra hinanden, så den blev sendt retur til forhandleren, så købte jeg i stedet for en Triumph 650 cc fra 1953 den var gul
Adleren står i dag på MC museet i Stubbekøbing,

 

 

Kapitel 3

 

 

 

Bilsynspriser

Soldat