Kapitel 1. Barndom

 

. Jeg husker det var nok dengang jeg var ca. 3 år gammel og vi lige var
                                   flyttet dertil, naboens søn som hedder Anders han var et par år ældre og mellem husene var der en syren hæk jeg sad på den ene side og legede
                                   og han stod på den anden side og kastede sten efter mig, det er nok det første jeg husker fra dengang.

Jeg var lige ved at glemme jeg har også en søster som er 7 år ældre.

Det var et skønt sted, der var altid nogen at lege med, jeg havde 7 fætre og
kusiner som boede 2 huse fra os. Til den anden side, et hus fra, der boede
Henning og Gudrun. Så kom vi til den tid jeg skulle til at begynde i skolen  

og det var en skole med stråtag, ja det fandtes dengang og vi var to klassetrin  
i samme klasseværelse.
ja og så gik vi også i skole om Lørdagen

Da jeg startede i 3/4 klasse var det på en anden skole hvor læren hed Jensen og der var dengang hvor spanskrøret sad løst, det værste var når han kom bag fra og jeg sad der i sine egne tanker og  så fik jeg en med spanskrøret lige på kanten af øret, det var også den gang jeg lærte om Dalgas for når jeg kom i skammekrogen så så jeg lige ind på ham.

 

Her fik jeg mange nye venner blandt andet Ole som var mejeribestyrerens søn som jeg var ven med i hele skoletiden og der var ikke den ting vi ikke kunne finde på at lave, der blevet bygget huler og vi lavede bål i et område som vi kaldte fældet, der var nogle store søer efter vores forhold, i hvert fald om vinteren hvor vi løb på skøjter, ja, for dengang var det vinter, masser af sne og masser af frostvejr så der var altid is på Søerne og der var en våge som altid var isfri der

fangede jeg ål

 med de bare hænder.

 

                                                                    Jeg husker at vi engang skulle være spejdere, vi fik et lokale stillet til rådighed på skolen som vi gik på i 3 og 4 klasse  og så var vi en underafdeling af spejderne i Brønderslev, men det varer ikke så længe for når vi var  sammen med de andre fra Brønderslev så opstod der  nogle gange slagsmål og det endte med jeg blev smidt ud fra spejder.

 Der skulle ske noget nyt, så jeg begyndte at fiske. Vi cyklede til Vester Hjermitslev hvor der var en mergelgrav med gedder i, ellers fiskede jeg i Ryå. En sjov episode var at mejeriet havde en elektriker som havde fiskerettighederne ved en mose øst for Tylstrup så Ole spurgte om vi måtte fiske der, ja det mente han da ikke der var noget i vejen for indtil han opdagede at vi fangede mange af hans store geder.

 

Den gang var legetøjet en gammel fælg fra en cykel og en pind, men så fandt jeg et stykke kotøjer på ca. en meter og det kunne jo kastes op i luften, men uheldigvis så ramte jeg el- ledningerne en dag og så var der ingen strøm i hele området og så faldt der brænde ned.

 

En anden gang var da Gudrun og jeg legede på isflager på fælede og vi faldt i vandet, der var godt nok en der blev sur, det var først bagefter at min mor fandt ud af vi kunde være druknet.

 

Kapitel 2

 

                               

 

Bilsynspriser

Soldat